Convenis

A continuació trobaràs els convenis sectorials i d’empresa d’on hi ha representació sindical de CGT així com dels sectors que s’apliquen a un major nombre de treballadores.

Si detectes que algun dels convenis ja no està vigent, pots comunicar-ho enviant un correu a comunicacio.castello@cgtpv.org i ho actualitzarem amb la major brevetat possible.

Cartonatges

Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars (2023-2025)

Conveni col·lectiu estatal de pastes, paper i cartró (2023-2025)

Indústries de taulell, paviments i rajoles (ceràmica)

VI Conveni col·lectiu de la indústria de taulells, paviments i rajoles ceràmics de la Comunitat Valenciana (2023)

Indústries químiques

XX Conveni col·lectiu general de la indústria química (2021-2023)

Indústries siderometal·lúrgiques (metall)

Conveni col·lectiu per el sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la provincia de Castelló (2023)

Hostaleria

l Conveni Col·lectiu de Treball per al sector d’indùstries d’hostaleria de la província de Castelló (2022)

Jardineria

Conveni col·lectiu d’àmbit estatal de jardineria (2021-2024)

Neteja

Conveni col·lectiu de treball de les empreses de neteja d’edificis i locals de la província de Castelló (2023)

Tiendas Primark

IV Conveni Col·lectiu de Tiendas Primark SLU

Sector ferroviari

XXII conveni col·lectiu contrates ferroviàries

Sector marítim

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Boat Service S.A.

Tercer sector

Conveni col·lectiu per a les empreses que tinguen adjudicada, per mitjà d’un contracte amb alguna administració pública, la gestió de residències de tercera edat, serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal, centres de dia, centres Dona 24 Hores, centres d’acollida i serveis d’ajuda a domicili de titularitat pública i gestió privada a la Comunitat Valenciana (2015)

II Conveni col·lectiu estatal d’acció i intervenció social (2022-2024)

XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat (2019)

Tragsa

XVII conveni col·lectiu de Transformación Agraria S.A.

VI conveni col·lectiu del personal de la empresa TRAGSA

Acord laboral de regulació de les condicions de treball del personal de Foresma

Taules salarials 2021

Administració pública

Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat/da Públic.

DECRET 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.

Taronja

Conveni col·lectiu de la recol·lecció de cítrics de la Comunitat Valenciana 2022‑2026

Empreses vinícoles i licoreres

Conveni col·lectiu per a les empreses vinícoles i licoreres de la provincia de Castelló 2023‑2025

Taules salarials 2024

Desplaça cap amunt