SÍ A LA VAGA EN EL SECTOR CERÀMIC

La Confederació General del Treball (CGT) secunda i participarà en la convocatòria de vaga en el sector ceràmic del País Valencià els dies 28 de febrer i 1 de març de 2024 perquè hi ha motius suficients per a fer-ho. No pot ser que la patronal ASCER pretenga que aproximadament 15000 treballadores a la província de Castelló estiguen sense conveni.

També exigim als sindicats negociadors que no tornen a deixar-nos tirats pel camí. L’anterior conveni es va signar el 23 de desembre amb pujada salarial del 4% quan ja se sabia que l’IPC anava a quedar per sobre de 5,7%, desconvocant la vaga a escasses hores del seu inici, després que les persones conscienciades en la lluita obrera que treballem en aquest sector, pertanyents o no a aquests sindicats, vam estar promovent i encoratjant a la gent per a secundar-la. Això ens deixa en una posició de feblesa enfront de la patronal.

Demanem que les persones afectades pel conveni secunden els dos dies de vaga per a poder demostrar a ASCER que el sector no pensa permetre el seu discurs de la por, amb les seues polítiques d’ERES i ERTES per a la classe treballadora i subvencions milionàries per a la patronal, i alhora exigir als sindicats negociadors que aprofiten la força real que tenim la classe treballadora, que és la unió i determinació per a aconseguir avanços.

Pel que exigim:

• La recuperació del poder adquisitiu perdut fins ara amb la signatura dels anteriors convenis.

• Pujada salarials del 3% més IPC per als anys de vigència del conveni.

• Jornada 30 hores setmanals sense reducció salarial.

• Reconeixement del dret del plus de penúria, toxicitat i perillositat per a tot el personal en contacte amb la sílice cristal·lina respirable.

• Creació Plus diumenge i festiu. Les hores realitzades en aquests períodes es veuran incrementades en un 75% de l’hora ordinària.

• Complement fins al 100% del sou real en les baixes i malalties laborals.

• Aplicació dels coeficients reductors per a la jubilació del RD 1698/2011.

• El còmput de 1760 hores en els convenis en els quals se’n computaven 1776.

• Polítiques reals d’igualtat i inclusió, ja que actualment són sols tràmits a emplenar que no es materialitzen en millores.

• Igualtat per a tots els sindicats en els drets per sobre de la llei, no sols per als signants.

• Eliminació de l’obligació d’acudir a la comissió paritària per a poder denunciar la interpretació del conveni.

PERQUÈ NOMÉS AMB LA UNITAT ACONSEGUIREM CONQUISTAR ELS NOSTRES DRETS. 

SÍ A LA VAGA EN EL SECTOR CERÀMIC

Desplaça cap amunt