NO AL PREACORD DE LA CERÀMICA

Venim d’una pèrdua d’un 8,5% de poder adquisitiu amb la signatura dels anteriors convenis. Si en 2023 l’IPC va acabar en 3,1 en l’àmbit estatal, a la província de Castelló va ser del 3,3%. D’altra banda, la pitjor previsió del Govern per a 2024 és d’una pujada de 2,7%, per la qual cosa la signatura dels augments proposats no corregeix la dinàmica de pèrdua progressiva de poder adquisitiu.

No és que portem 12 anys sense reducció de jornada, sinó que fa 12 anys es va signar l’augment de 16 hores anuals i la ridícula pujada salarial que es va signar va ser compensable i absorbible.

La signatura d’un mal acord no té marxa enrere, per això més val continuar lluitant i tardar a aconseguir el que ens mereixem que acceptar molles per tindre una pujada salarial ja.

Els sindicats majoritaris del sector ens van demanar fer 2 dies de vaga per a tenir força en la negociació i les persones treballadores del sector vam respondre a la crida de manera massiva. Des de la CGT creiem que no s’ha aprofitat el gran esforç realitzat.

Si eres representant de les persones treballadores del sector baix les sigles d’aquests sindicats, per favor, celebra assemblea en la teua empresa per a demanar l’opinió sobre l’acord de les teues companyes i companys o si eres una persona treballadora del sector so·licita a les representants d’aquests sindicats que les realitzen en la teua empresa.

Continuem exigint:

Pujada salarial del 3% més IPC per als anys de vigència del conveni.

• Jornada de 30 hores setmanals sense reducció salarial.

• Reconeixement del dret del plus de penúria, toxicitat i perillositat per a tot el personal en contacte amb la sílice cristal·lina respirable.

Creació Plus diumenge i festiu. Les hores fetes en aquests períodes es veuran incrementes en 0’75% de l’hora ordinària.

• Complet fins al 100% del sou real en les baixes i malalties laborals.

• Aplicació dels coeficients reductors per a la jubilació del RD 1698/2011.

Còmput de 1760 hores en els convenis que es computaven 1776 hores.

Polítiques reals d’igualtat i inclusió, ja que actualment són sols tràmits a emplenar.

Igualtat per a tots els sindicats en els drets per sobre de la llei, no sols per als signants.

Eliminació de l’obligació d’acudir a la comissió paritària per a poder denunciar la interpretació del conveni.

Desplaça cap amunt