Valoració de CGT Castelló després del primer dia de vaga del sector ceràmic

Després d’anys sense vagues en el sector ceràmic, les treballadores del sector hem secundat de forma majoritària la vaga convocada per la negativa de la patronal ASCER a acceptar unes condicions mínimes per al conveni col·lectiu. Valorem que el seguiment ha estat entre el 70 i 80%, tot un èxit i avís davant el xantatge de la patronal ASCER.

Des de CGT Castelló animem a fer que la pròxima jornada de vaga convocada per al divendres 1 de març torne a ser igual de majoritària i contundent. Cridem la classe treballadora a continuar lluitant pels seus drets, a no desistir davant els xantatges que s’han viscut en alguns centres de treball.

Continuem exigint davant aquest conveni:

• La recuperació del poder adquisitiu perdut fins ara amb la signatura dels anteriors convenis.

• Pujada salarials del 3% més IPC per als anys de vigència del conveni.

• Jornada de 30 hores setmanals sense reducció salarial.

• Reconeixement del dret del plus de penúria, toxicitat i perillositat per a tot el personal en contacte amb la sílice cristal·lina respirable.

• Creació Plus diumenge i festiu. Les hores realitzades en aquests períodes es veuran incrementades en un 75% de l’hora ordinària.

• Completar fins al 100% del sou real en les baixes i malalties laborals.

• Aplicació dels coeficients reductors per a la jubilació del RD 1698/2011.

• El còmput de 1760 hores en els convenis en els quals se’n computaven 1776.

• Polítiques reals d’igualtat i inclusió, ja que actualment són sols tràmits a emplenar que no es materialitzen en millores.

• Igualtat per a tots els sindicats en els drets per sobre de la llei, no sols per als signants.

• Eliminació de l’obligació d’acudir a la comissió paritària per a poder denunciar la interpretació del conveni.

PERQUÈ NOMÉS AMB LA UNITAT ACONSEGUIREM CONQUISTAR ELS NOSTRES DRETS. SÍ A LA VAGA EN EL SECTOR CERÀMIC.

Desplaça cap amunt