Es constituïx la Coordinadora del Tercer Sector de CGT PViM

Dissabte 18 de novembre es va dur a terme l’encontre per constituir la Coordinadora del Tercer Sector de CGT País Valencià i Múrcia. Després de mesos de treball, on hem participat activament des del grup de treballadores del sector de CGT Castelló junt amb companyes i companys de la resta de sindicats de la federació territorial, neix la Coordinadora amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat d’organitzar-nos per impulsar l’acció sindical i demanar la millora de les nostres condicions laborals.

Per a situar-nos en el context comencem per la definició del denominat tercer Sector: El Tercer Sector és aquell sector de l’economia compost fonamentalment per entitats sense ànim de lucre que presten serveis com ara teleassistència, ajuda a domicili, recursos residencials, centres de dia, mediació social o acompanyaments. Les administracions públiques no solen garantir aquests serveis de manera directa preferint externalitzar-los. Un entramat d’ONGs, empreses, cooperatives i entitats vinculades a l’economia social, es presenten a concursos públics, signen convenis i diferents acords, reduint dramàticament els costos, amb la finalitat de ser ells els triats per a prestar aquests serveis. Això clarament repercuteix en que els pressupostos per a contractació de personal es vegen extremadament minimitzats arrossegant a les persones contractades a una major precarietat laboral i econòmica. Per aquestes raons i moltes altres CGT defensa que els serveis bàsics en l’àmbit social no han de ser privatitzats. Cap empresa ha de lucrar-se a costa de les necessitats vitals de les persones. S’ha d’apostar per una gestió que pose la vida de les persones en el centre de les polítiques.

En l’acte de constitució de la Coordinadora del Tercer Sector de CGT PViM es van presentar i debatre les ponències sobre comunicació, presa de decisions, així com diferents propostes d’acció relacionades amb la problemàtica de salut mental entre les treballadores del sector, la desprotecció que patim i la lluita per l’equiparació salarial i de condicions amb les de l’administració pública.

Novembre ha estat marcat per l’incompliment de l’acord signat pel Botànic de pujada salarial a 15.000 treballadores dels serveis socials concertats i per l’impagament a les treballadores dels centres de menors gestionats per Fundació Diagrama. A més un recent informe de Sector Social CGT Catalunya va concloure que el 80,4% de les persones enquestades (treballadores del sector entre el 28 d’abril i el 2 de juny de 2023) havien vist irregularitats, el 77% s’havien plantejat deixar el sector i el 72,5% havien patit ansietat. Treballar en el Tercer Sector no pot ser sinònim d’incertesa i inestabilitat, de contractes de mitja jornada o de sous que van disminuint conveni a conveni.

Des de CGT Castelló fem una crida a les treballadores del sector per organitzar-nos i lluitar per revertir la situació perquè la realitat de l´àmbit social canvie i s’aconseguisca dignitat tan per a les persones usuàries dels serveis com per a les persones treballadores del sector.

Desplaça cap amunt