CGT presenta al·legacions a l’aprovació de l’acord que regula l’ús de la plaça Isabel la Catòlica

El 26 d’octubre la Junta de Govern de Castelló va aprovar l’expedient de mobilitat 6459/2023, on es modifiquen les condicions per autoritzar l’ocupació de la via pública per part d’associacions, organitzacions i entitats privades per dur a terme activitats. L’aprovació de l’expedient limita l’activitat en la plaça Major, plaça Hort dels Corders, plaça Maria Agustina i Plaça Isabel la Catòlica. S’aprova al·legant molèsties al veïnat, però sense cap informe al respecte que argumente i justifique la diferent regulació d’ús d’altres espais públics de la ciutat de Castelló.

Cal destacar que les condicions més restrictives s’apliquen a la Plaça Isabel la Catòlica. Aquest espai públic s’utilitza per part de diferents associacions, organitzacions i sindicats per a dur part de les seues activitats i la nova regulació suposa un obstacle per poder continuant fent-ho amb normalitat. La nova regulació, que per la manca de justificació resulta totalment arbitraria, no té altre objectiu que entorpir i dificultar a aquells col·lectius amb una ideologia contrària al Govern, el que suposa una clara discriminació.

Aquest tipus de normatives limiten l’ús quotidià de l’espai públic mentre no es fica fre a la mercantilització d’aquest. Terrasses d’establiments hostalers ocupen la major part de les places de la ciutat. En el millor dels casos, un diminut parc infantil i algun banc són testimoni d’una vida social que pareix que no té cabuda en el model de ciutat al que ens dirigeixen. No estem només parlant d’una normativa discriminatòria, sinó del dret a la ciutat.

Per aquests motius des de CGT demanem deixar sense efectes la nova normativa, la publicació d’informes sobre les queixes veïnals amb les quals es justifica i una comparativa amb altres places de la ciutat, aclariments sobre quins són els criteris pels quals una entitat pot no ser autoritzada per utilitzar les places i, per últim, que la regulació de l’ús públic a la ciutat de Castelló s’aplique amb els mateixos criteris en tots els espais públics, ja que en cap cas es pot permetre cap discriminació a les persones o col·lectius en l’ús dels espais públics ni cap vulneració dels drets fonamentals i llibertats públiques recollits en la legislació, com el dret de reunió i de llibertat d’expressió.

Desplaça cap amunt